Kamery wewnątrzustne

Dzięki nim pacjent jest aktywnie włączony w proces leczenia, a lekarz może objaśnić widoczne w dużym powiększeniu na ekranie problemy.

To duża pomoc w zrozumieniu procesów patologicznych zachodzących w jamie ustnej. Pacjent, który rozumie na czym polega jego problem, cierpliwie poddaje się leczeniu i ma świadomość konieczności wszystkich jego etapów.


  kamerka.jpg