Komputery w stomatologii?

computer.pngNasza klinika wyposażona jest w komputerowy system ewidencji pacjentów i archiwizacji danych. Każda procedura, każdy zabieg i każda wpłata jest ewidencjonowana w komputerze.Dzięki temu w każdej chwili możemy odtworzyć historię leczenia pacjenta, wydrukować ją lub przesłać e-mailem.

Wszystkie zdjęcia RTG są przechowywane również w postaci cyfrowej. Umożliwia to natychmiastowy do nich dostęp, możliwość wydania ich na nośniku cyfrowym czy wysłania e-mailem celem konsultacji. Kosztorysy i plany leczenia mogą być wysyłane do pacjentów lub ubezpieczalni drogą elektroniczną lub pocztą.

Nasza dokumentacja jest pewna, bezpieczna i funkcjonalna!