SimPlant-nawigacja komputerowa

Program SimPlant pozwala na dokładną ocenę budowy anatomicznej pacjenta oraz umożliwia przeprowadzenie symulacji umieszczenia implantu i zabiegu augmentacji kości.Dzięki temu można uzyskać wizualizację estetycznego umieszczenia implantów.

    Zalety leczenia z wykorzystaniem systemu SimPlant:
  • Lepsze przygotowanie do zabiegu - zarówno lekarza, jak i pacjenta
  • Większa pewność lekarza i większe bezpieczeństwo dla pacjenta
  • Skrócenie czasu zabiegu
  • Przewidywalność kosztów leczenia - brak późniejszych "niespodzianek" finansowych
  • Dzięki dokładnemu planowaniu możliwość uniknięcia konieczności przeszczepu kości w niektórych przypadkach
simplant02.pngsimplant01.png


SimPlant - Pierwszy na świecie interaktywny (oparty na obrazie trójwymiarowym) System Planowania Leczenia Implantologicznego 3D mający na celu bardziej precyzyjne i przewidywalne zaplanowanie leczenia za pomocą implantów zębowych,zwiększający margines bezpieczeństwa pacjentów, podnoszącym poziom zaufania i bezpieczeństwa.

simplant03.pngSimPlant jest precyzyjnym programem umożliwiającym planowanie przedzabiegowe, zwiększającym margines bezpieczeństwa pacjentów, podnoszącym poziom zaufania i bezpieczeństwa pacjentów.
Planowanie 3D (oparte na obrazie trójwymiarowym) pozwala znaleźć idealne umiejscowienie implantów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty kliniczne, jak i estetyczne.
Po przygotowaniu planu leczenia operacyjnego z pomocą programu SimPlant, projekt ten musi być przekształcony w fazę chirurgiczną.
Lekarz wykorzystuje szablony chirurgiczne SurgiGuide ( wykonywane indywidualnie dla każdego pacjenta metodą stereolitografii), które wskazują tor wprowadzania wiertła dla dokładnego umiejscowienia implantu. Tworzone są one w taki sposób, perfekcyjnie dopasowane do pola zabiegowego, umożliwiają przekształcenie projektu w rzeczywistość.