Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa CBCT daje trójwymiarowy (3D) obraz kości. Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej dawka promienowania jest znacznie zredukowana. 

Natychmiast po wykonaniu badania lekarz może na ekranie monitora szczegółowo zaplanować przebieg całego zabiegu, np. implantologicznego. Taka procedura znacznie zwiększa bezpieczeństwo oraz przewidywalność leczenia. Pozwala również właściwie ocenić jego koszty. Dzięki wizualizacji pacjent doskonale rozumie potrzebę leczenia oraz zakres proponowanego leczenia.

Badanie CBCT jest rutynowo wykonywane u pacjentów, u których rozważane jest leczenie implantologiczne.

Badanie to jest rownież pierwszym niezbędnym elementem systemu nawigacji wirtualnej Simplant.

 

kodak9000.jpg