Chirurgia stomatologiczna

Specjalista wykonuje w naszej praktyce zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, mikrochirurgii i implantologii takie jak:

  • wprowadzanie implantów
  • przeszczepianie bloków kostnych
  • zabiegi sterowanej regeneracji tkanek twardych i miękkich
  • podnoszenie dna zatoki szczękowej (tzw. sinus lift)-zabieg umożliwiający wprowadzenie implantów w tylnej części szczęki przy braku wystarczającej ilości  kości.
  • resekcje korzeni-leczonych bez powodzenia kanałowo.Jest to usunięcie wierzchołka korzenia wraz ze zmianami zapalnymi.
  • pokrywanie resecji dziąsłowych-to w dużym uproszczeniu przykrywanie odsłoniętych powierzchni korzeni zębów za pomocą przesunięcia dziąsła.
  • gingivoplastyka-to chirurgiczna korekta kształtu dziąsła, która poprawia kosmetykę i higienę dziąsła niekiedy konieczna do  wykonania kosmetycznych uzupełnień ceramicznych
  • usuwanie zębów mądrości