Cyrkon jako podbudowa

- to najnowocześniejszy system bezmetalowej ceramiki cyrkoniowej wykonanej w oparciu o technologię CAD/CAM. Technologia wykonania prac opiera się na komputerowym skanowaniu i obróbce materialu bedącego specjalną kompozycją ceramiki cyrkonowej ZrO2 stabilizowanej tlenkiem Y2O3. Materiał ten umożliwia wykonanie uzupełnień w dowolnym obszarze łuku dowolnej wielkości (korony, mosty). Estetyka i biokompatybilność stawiają go w pierszym rzędzie jeśli chodzi o wybór rodzaju uzupełnienia protetycznego.

Należy zaznaczyć że zalety i charakterystyka prac wykonanych z systemu CERCON® są trudne do porównania, gdyż współczesne materiały stosowane w laboratoriach nie dorównują, nawet po części, możliwościom jakie oferuje ta technologia.

Zastosowanie:
-podbudowa koron licowanych ceramiką
-podbudowa mostów licowanych ceramiką