Krótkie implanty są stosowane przy zanikach kości wyrostka zębodołowego