Po zabiegu implantacji pacjent czuje się świetnie jeśli przestrzega zaleceń pozabiegowych