dr Tomasz Cegielski i dr Katarzyna Matuszak -implantolog i protetyk współpracujący ze sobą od 20 lat