metamorfoza przypadku pacjenta, nowe zęby, korony, licówki