Metamorfoza Jaśminy

Metamorfoza Jaśminy — prezentujemy przypadek pacjentki z wrodzonym brakiem zawiązków zębów stałych (wielu). Zawsze marzyła o pięknym uśmiechu — aby marzenie stało się możliwe, niezbędne było przeprowadzenie kompleksowego leczenia implantoprotetycznego. Jako przygotowanie do oczekiwanych rezultatów estetycznych przeprowadzono leczenie ortodontyczne. Następnym etapem projektowania i kreowania nowego uśmiechu Jaśminy było Indywidualne Projektowanie Uśmiechu (ang. DSD — Digital Smile Design). Po przedstawieniu kilku wersji kształtu zębów Jaśmina wybrała ten, który najbardziej pasuje do jej twarzy. Uśmiech przywrócił jej pewność siebie — stał się częścią niej!

Przebieg leczenia Jaśminy

Początkowy wygląd pacjentki

Po Indywidualnym Projektowaniu Uśmiechu

Zobacz również uśmiech Mateusza

Prezentowany przypadek Mateusza również dotyczy wrodzonego braku zawiązków zębów stałych. Obecne zęby mleczne nie pozwalały na utworzenie uśmiechu, o jakim marzył pacjent. Zdecydowano o leczeniu ortodontycznym, usunięciu zębów mlecznych i zastąpieniu ich implantami. Ostatnim etapem było tworzenie uśmiechu za pomocą uzupełnień ceramicznych zaprojektowanych indywidualnie dla pacjenta.

Więcej

Teraz śmieję się inaczej!

Mateusz

Zobacz również uśmiech Borysa

Przypadek Pana Borysa to przykład kogoś, kto postanowił odzyskać utracony uśmiech. Dzięki starannemu zaplanowaniu kompleksowego leczenia i zastosowaniu procedur odbudowy kości oraz zaawansowanej implantoprotetyki pacjent uśmiecha się teraz od ucha do ucha.

Więcej

Okazało się, że uwielbiam się uśmiechać!

Borys