Verti prep szkolenie Dariusz Iwaniak

Dr Dariusz Iwaniak wziął udział w szkoleniu na temat nowoczesnych metod przygotowania zębów pod korony ceramiczne.