Cennik

Bony Podarunkowe

Cennik usług stomatologicznych w Szczecinie

Przegląd jamy ustnej / Porada 150 zł
Przygotowanie planu leczenia i kosztorysu 195 zł
Konsultacja podstawowa (estetyczna, protetyczna, periodontologiczna) 350 zł
Konsultacja specjalistyczna — implantologiczna 695 zł
Symulacja nowego uśmiechu w ustach pacjenta/1 szczęka 1750 zł
Zadaj pytanie na temat usług badań przez formularz — i umów się na wizytę  
Model diagnostyczny analogowy 175 zł
Skanowanie cyfrowe szczęki 175 zł
Zdjęcie RTG pojedynczego zęba 65 zł
Zdjęcie RTG panoramiczne (wszystkich zębów) 195 zł
Tomografia Komputerowa 3D (w zależności od zakresu) 295 - 590 zł
Zadaj pytanie na temat usług diagnostycznych przez formularz — i umów się na wizytę  
Plan leczenia INVISALIGN GO 550 zł
INVISALIGN GO Express — do 7 nakładek w jednej szczęce 6500 zł
INVISALIGN Express — do 7 nakładek w obu szczękach 7500 zł
INVISALIGN GO — do 20 nakładek w jednej szczęce 9500 zł
INVISALIGN GO — do 20 nakładek w obu szczękach 11500 zł
INVISALIGN GO Plus — do 26 nakładek w jednej szczęce 13500 zł
INVISALIGN GO Plus — do 26 nakładek w obu szczękach 14500 zł
Retainery — nakładki dla jednej szczęki 1500 zł
Retainer stały dla jednej szczęki 600 zł
Zadaj pytanie o niewidoczny aparat na zęby przez formularz - i umów się na wizytę  
Licówka premium (ręcznie napalana) 3950 zł
Licówka DIGITAL (frezowanie cyfrowe) 2950 zł
Korona pełnoceramiczna PREMIUM (ręcznie napalana) 3950 zł
Korona pełnoceramiczna DIGITAL (frezowanie cyfrowe) 2950 zł
Korona STANDARD (na podbudowie metalu) 2550 zł
Korona próbna/długoczasowa 950 zł
Korona tymczasowa 175 zł
Inlay/Onlay — ceramiczna odbudowa zęba 1950 zł
Protezy całkowite (komplet) 9900 zł
Proteza całkowita (pojedyncza) 4950 zł
Proteza częściowa 2750 zł
Proteza szkieletowa 6950 zł
All-on-X 45000-55000 zł
Zadaj pytanie na temat protetyki przez formularz — i umów się na wizytę  
Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym 450-995 zł
Odbudowa zęba za pomocą wkładu ceramicznego typu inlay, onlay, overlay 1950 zł
Odbudowa zęba z użyciem wkładu szklanego, kompozytowego lub tytanowego 700-1000 zł
Znieczulenie miejscowe 40 zł
Opatrunek 95 zł
Bonding / jeden ząb 1500 zł
Kosmetyczna zmiana uśmiechu Bonding / technika Flow injection / jeden łuk 15000 zł
Kosmetyczna zmiana uśmiechu Bonding / technika Flow injection / oba łuki 30000 zł
Zadaj pytanie na temat stomatologii zachowawczej przez formularz — i umów się na wizytę  
Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego na jednej wizycie z użyciem mikroskopu 1650 zł
Leczenie kanałowe zęba dwukanałowego na jednej wizycie z użyciem mikroskopu 1850 zł
Leczenie kanałowe zęba trzykanałowego na jednej wizycie z użyciem mikroskopu 2050 zł
+ za każdy następny kanał 250 zł
Powtórne leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu +50%
Leczenie kanałowe przez koronę protetyczną z użyciem mikroskopu +150 zł
Zadaj pytanie o leczenie kanałowe przez formularz — i umów się na wizytę  
Ekstrakcja prosta 375 zł
Ekstrakcja skomplikowana 595 zł
Operacyjne usunięcie zęba (najczęściej ósmego) 2550 zł
Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego + doklejenie zamka ortodontycznego 2650 zł
Resekcja wierzchołka korzenia 2750 zł
Usunięcie torbieli 3750 zł
Technika a-PRF + i-PRF 750 zł
Przeszczep tkanek miękkich (dziąsła) 1750 zł
Zadaj pytanie na temat chirurgii stomatologicznej przez formularz — i umów się na wizytę  
Przegląd jamy ustnej / badanie 150 zł
Usunięcie złogów nazębnych z piaskowaniem osadów 545 zł
Pokrywanie lakierem fluorowym wszystkich zębów 150 zł
Lakowanie bruzd 150 zł
Zadaj pytanie na temat usług profilaktyki przez formularz — i umów się na wizytę  
Wybielanie laserowe 2750 zł
Laserowa korekta kształtu dziąseł 295 zł
Laserowa dezynfekcja kieszeni dziąsłowych 295 zł
Laserowy kiretaż 395 zł
Laserowa dezynfekcja kanałów korzeniowych 295 zł
Laserowe wycięcie wędzidełka wargi / języka 550 zł
Zadaj szybkie pytanie o leczenie laserowe przez formularz — i umów się na wizytę  
Implantacja w obszarze estetycznym 5500 PLN
Implantacja natychmiastowa 4500 PLN
Implantacja standardowa (implant > 10 mm) 3500 PLN
Implantacja w trudnych warunkach anatomicznych (implant < 10 mm) 4500 PLN
Implant skrzydłowo-podniebienny 5500 PLN
Korona osadzona na implancie — ceramika na metalu 2550 PLN
Korona osadzona na implancie — pełnoceramiczna DIGITAL 2950 PLN
Korona osadzona na implancie — PREMIUM pełnoceramiczna 3950 zł
Klejenie tytanu 1550 zł
Klejenie cyrkonu 2000 zł
Odsłonięcie implantu/śruba do zmiany kształtu dziąsła 390 zł
Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (tzw. sinus lift) 9500 zł
Zabieg Kontrolowanej Regeneracji Kości techniką ABA -. Allogeniczna regeneracja kości 4500 PLN
Proteza overdenture na 2 implantach 15000 PLN
Proteza overdenture na 4 implantach 18000 PLN
All-on-X od 45000 zł do 65000 zł+
zadaj pytanie o implanty poprzez formularz — i zapisz się na wizytę  
.

Informacje na temat ceny implantów

Implanty zębów zastępują utracone zęby w najbardziej naturalny sposób. Sam implant odtwarza korzeń zęba. Na nim, za pomocą specjalnego łącznika, mocowana jest korona zęba. Tak więc, ceny implantów to koszt częściowy. Ostateczny koszt zęba na implancie to łączna ceny: implantu, łącznika i korony na implancie (wklejanej lub przykręcanej).

Protezy na implantach oraz inne bardziej skomplikowane konstrukcje wyceniane są indywidualne — w zależności od technologii wykonania oraz ilości wprowadzonych implantów.
Na ceny implantów rzutuje również często konieczność odbudowy kości lub dziąseł. Są to zabiegi dodatkowe wykonywane w celu poprawy warunków anatomicznych niezbędnych dla uzyskania trwałego, kosmetycznego efektu leczenia.

Uwaga!
Ostateczny koszt leczenia może być określony dopiero po konsultacji ze specjalistą — dr n.med. Tomaszem Cegielskim — naszym implantologiem.
Przypadki skomplikowane są wyceniane indywidualne. Prosimy o zapoznanie się z cennikiem. W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą pod adresem rejestracja@implantologia.szczecin.pl.

Rabaty

Jesteśmy wdzięczni, że zdecydowaliście się Państwo powierzyć nam swój uśmiech! Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzyliście, dlatego tym z Państwa, którzy korzystają z naszych usług od lat, oferujemy atrakcyjne rabaty obniżające ceny zabiegów!

  • 5% rabatu — dla pacjentów, którzy leczą się u nas ponad 2 lata i regularnie pojawiają się na wizytach kontrolnych oraz wykonują zalecone zabiegi higieniczne (usuwanie kamienia, osadów, fluorowanie).
  • 10% rabatu — dla pacjentów, którzy leczą się u nas ponad 5 lat i regularnie pojawiają się na wizytach kontrolnych oraz wykonują zalecone zabiegi higieniczne (usuwanie kamienia, osadów, fluorowanie).
    Warunkiem utrzymania rabatów są regularne kontrole połączone z zaleconymi przez lekarza prowadzącego zabiegami higienizacyjnymi.

Niniejszy cennik jest ważny w dniu jego publikacji i zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany bez uprzedzenia. Cennik ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Regulamin odbywania wizyt i udzielania świadczeń medycznych

 

w Klinice Stomatologii na Podzamczu Sp. z o.o. NIP 8513272127, REGON 521607813, KRS 0000963088

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Pacjentów Stomatologii na Podzamczu (dalej zwanego Kliniką) w zakresie odbywania wizyt i udzielania świadczeń zdrowotnych. Regulamin określa również zasady potwierdzenia wizyt, opłat rezerwacyjnych, skutków nieodwołania wizyt z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaakceptowanie Regulaminu oznacza obowiązek jego stosowania i wiąże strony, stanowiąc element umowy o świadczenie usług medycznych.

1. Świadczenia medyczne udzielane są w dni powszednie, w godzinach ustalonych indywidualnie według organizacji pracy Kliniki.
2. Klinika udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie wg aktualnego cennika. Informacji o cenach świadczeń udzielają pracownicy Kliniki. Cennik oraz wykaz udzielanych świadczeń dostępny jest w rejestracji oraz na stronie internetowej: www.stomatologia.szczecin.pl oraz www.implantologia.szczecin.pl .
3. Świadczenia medyczne odpłatne udzielane są bez skierowania, z wyjątkiem sytuacji, określonych w odrębnych przepisach.
4. Badania diagnostyczne z dziedziny rentgenodiagnostyki udzielane na podstawie skierowania od lekarza, za wyjątkiem zdjęć RTG wewnątrzustnych. Pacjent ma obowiązek każdorazowo dostarczyć skierowanie przed udzieleniem świadczenia.
5. Świadczeń udzielają wyłącznie pracownicy medyczni posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami, spełniający odpowiednie wymagania zdrowotne.
6. Udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje po uprzednim dokonaniu rezerwacji w określonym terminie wedle obowiązującego w klinice terminarza. Rezerwacji może dokonać Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub osoba upoważniona przez Pacjenta:
– bezpośrednio w Klinice,
– telefonicznie pod numerem: 91 812 8888 lub 91 812 7777
– on-line, poprzez stronę www.stomatologia.szczecin.pl, www.implantologia.szczecin.pl lub social media
7. W trakcie dokonywania rezerwacji Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub osoba upoważniona przez Pacjenta ma obowiązek, na wezwanie osoby dokonującej rejestracji, podać poprawne dane Pacjenta, niezbędne do wprowadzenia rezerwacji terminu i założenia Karty Pacjenta m. in. imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. Niezbędne jest również przekazanie danych umożliwiających bezpośredni kontakt z pacjentem w kwestiach organizacyjnych, związanych z udzieleniem świadczenia takich jak: numer telefonu kontaktowego, lub adres e-mail. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne miejscu w Klinice oraz na stronie www.stomatologia.szczecin.pl
8. Pracownicy recepcji, po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, umawiają pacjentów do lekarza zajmującego się danym rodzajem leczenia. Wizyty konsultacyjne umawiane są na 30-60 minut, przeglądy stomatologiczne na 30 minut; leczenie endodontyczne – od 60 do 120 minut. Czas wizyty chirurgicznej ustalana jest indywidualnie, w zależności od rozległości zabiegu. O długości trwania kolejnych wizyt decyduje lekarz w zależności od zaplanowanego rodzaju leczenia.
9. Lekarze nie udzielają konsultacji telefonicznych oraz w formie wiadomości e-mail.
10. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych dostępne są w miejscu udzielania świadczeń. Dodatkowe informacje o lekarzach udzielających świadczeń zamieszczone są na stronie internetowej www. stomatologia.szczecin.pl oraz www.implantologia.szczecin.pl
11. W dniu poprzedzającym wizytę, do godz. 13.30, w formie telefonicznej wysyłana jest wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty w dniu następnym. W przypadku braku odpowiedzi do godziny 15.30 pracownicy Kliniki kontaktują się z pacjentami telefonicznie w celu potwierdzenia obecności na umówionej wizycie w dniu następnym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia wizyty do godziny 16 wizyta zostanie odwołana. W tej sytuacji Klinika może wysłać informację o anulowaniu rezerwacji. Wizyty z zakresu implantologii potwierdzane są z dwudniowym wyprzedzeniem.
12. Klinika zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu udzielenia świadczenia w sytuacjach losowych, niezależny od Kliniki. O zmianie lub odwołaniu terminu Pacjent jest bezzwłocznie informowany w drodze powiadomień SMS i/lub telefonicznie przez pracownika Kliniki.
13. Pacjent zobowiązany jest odwołać termin wizyty, na którą nie może się zgłosić, nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Późniejsze odwołanie wizyty oznacza odwołanie wizyty z naruszeniem terminu.
14. Jako warunek konieczny przyjęcia rezerwacji wizyty konsultacyjnej, Klinika ma prawo pobrania zadatku w związku z umówioną wizytą, w wysokości do pełnej odpłatności za przewidziane zabiegi/usługi.
15. Opłata może zostać wpłacona osobiście, w drodze przelewu bankowego, bądź platformy PayU (za pomocą wygenerowanego linku, który zostanie przesłanego w wiadomości sms lub e-mail lub za pośrednictwem witryny internetowej www.stomatologia.szczecin.pl lub www.implantologia.szczecin.pl).
16. Zadatek, w przypadku odbycia wizyty, zaliczany jest na poczet ceny usługi.
17. Zadatek jest zwracany, w przypadku odwołania przez pacjenta wizyty z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt 13. W przypadku, gdy na potrzeby wizyty odwołanej w terminie, doszło do szkody wynikającej z wytworzenia wyrobu medycznego na zamówienie, Klinika ma prawo potrącić koszty wytworzenia wyrobu na zamówienie z zadatku.
18. W przypadku nie stawienia się pacjenta na wizytę lub w przypadku odwołania przez pacjenta wizyty z naruszeniem terminu, zadatek nie podlega zwrotowi. W tej sytuacji zadatek stanowi odszkodowanie za utrzymywanie gabinetu w gotowości do świadczenia usługi oraz utracone korzyści w związku z faktem, że termin pacjenta pozostanie wolny, tj. niewykorzystany przez innego pacjenta.
19. Nieodwołanie lub odwołanie z naruszeniem terminu wizyty, która nie była objęta zadatkiem zobowiązuje Pacjenta do zapłaty na rzecz Kliniki zryczałtowanych kosztów odszkodowania, o których mowa w pkt 18, w wysokości 200 zł za każdą zarezerwowaną godzinę wizyty. Opłata doliczona zostanie do kosztów najbliższej wizyty, powiększając jej cenę o wysokość odszkodowania.
20. Klinika uprawniona jest do zwolnienia Pacjenta z konieczności uiszczenia zryczałtowanych kosztów odszkodowania, jak również do rezygnacji z prawa zatrzymania zadatku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących Pacjenta i na wniosek Pacjenta.
21. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt 13, uprawnia Klinikę dodatkowo do odmowy udzielania dalszych świadczeń zdrowotnych w przyszłości, z wyłączeniem stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
22. Odwołanie terminu przez Klinikę uprawnia Pacjenta do zwrotu zadatku, o ile zadatek uprzednio pobrano. W przypadku niezłożenia przez Pacjenta w tym zakresie dyspozycji na piśmie, zadatek automatycznie zaliczany jest na rzecz kolejnej umówionej wizyty.
23. W przypadku zaakceptowanych planów leczenia, opłata wnoszona przez Pacjent na poczet realizacji planu,
stanowi zadatek w rozumieniu art. 394§1 k.c.
24. Koszty leczenia wynikają z cennika obowiązującego na dzień sporządzenia planu. W sytuacji zmiany cennika po dniu sporządzenia planu leczenia, plan leczenia realizowany jest według cen zmienionych. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie leczenia cennik może ulec zmianie. Podmiot leczniczy informuje Pacjenta o zmianie cennika wpływającej na zwiększenie kosztów realizacji planu leczenia. Informacja przekazywana jest bezpośrednio pacjentowi w rozmowie z obsługą gabinetu, jak również w sposób zwyczajowo przyjęty. Pacjentowi, po zmianie cen względem uprzednio ustalonych w planie leczenia, przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia wygasa najpóźniej z chwilą odbycia pierwszej wizyty w czasie obowiązywania  nowego cennika i po poinformowaniu pacjenta o prawie do odstąpienia. Ważność planu leczenia może być ograniczona terminem. Plan leczenia może zawierać rabaty za przyjęcie/opłacenie go w całości.
25. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie Pacjenci zgłaszają się w celu zarejestrowania wizyty. Podczas rejestracji Pacjent zobowiązany jest okazać:
a) wypełnić i podpisać formularz rejestracyjny lub okazać dokument tożsamości,
b) skierowanie na świadczenia medyczne, jeśli takie posiada
26. Z uwagi na specyfikę świadczeń zdrowotnych, opłata uiszczana jest przez Pacjenta w Rejestracji niezwłocznie po zakończonej wizycie, na podstawie informacji pochodzącej od lekarza. Po uregulowaniu należności Pacjent otrzymuje paragon/fakturę.
27. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania świadczeń, wymagających rezerwacji terminu w przypadku Pacjentów, którzy nie uregulowali należności za wcześniej udzielone świadczenia zdrowotne, do czasu uregulowania zadłużenia, z wyłączeniem stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
28. Pacjent ma obowiązek zweryfikować poprawność danych osobowych na drukach, wydawanych przez pracowników Kliniki. W przypadku zastrzeżeń, co do poprawności danych osobowych powinien zgłosić je przed skorzystaniem ze świadczenia medycznego.
29. W Rejestracji Pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące upoważnienia innych osób do zasięgnięcia informacji o stanie zdrowia i wglądu w dokumentację medyczną. Dodatkowo pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z formularzem informacyjnym dot. zasad przetwarzania danych.
30. Zgoda na udzielenie zabiegu musi być złożona przez Pacjenta każdorazowo, przed jego rozpoczęciem. Odmowa podpisania formularza Zgody uprawnia Klinikę to odmowy udzielenia świadczenia, chyba że Pacjent znajduje się w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu.
31. Pacjenci leczeni w Klinice powinni zgłaszać się na wizyty kontrolne regularnie, co 6 miesięcy, bez wezwania. Zapewni to możliwość odpowiedniego monitorowania stanu zębów, kości i dziąseł oraz ewentualne zalecenie zabiegów higienizacyjnych lub leczniczych zapewniających trwałość efektów przeprowadzonego leczenia i utrzymanie zdrowia jamy ustnej.
32. W trakcie konsultacji lekarskiej Pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
33. Personel Kliniki nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń Pacjentom bez względu na ich zachowanie. Naganne zachowanie Pacjenta w postaci czynnej lub słownej agresji lub postępowanie niezgodne z postanowieniami regulaminu grozi sankcją odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych. Rażące naruszenia porządku uprawnia Klinikę do skreślenia z listy Pacjentów.
34. Klinika, na rzecz Pacjentów naruszających porządek, będzie udzielać świadczeń wyłącznie w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Personel udzielający świadczenia zdrowotnego w sytuacji wykluczającej odmowę podlega ochronie, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym na służbie. Szczególna ochrona funkcjonariuszy publicznych skutkuje zaostrzoną odpowiedzialnością karną Pacjenta oraz ściganiu popełnionego przestępstwa z oskarżenia publicznego.
35. Klinika prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji oraz udostępnia ją zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
36. Dokumentacja medyczna lub wyniki badań (RTG) wydawane są przez pracowników Kliniki, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta lub osobie upoważnionej przez Pacjenta po weryfikacji tożsamości.
37. Klinika zastrzega sobie prawo do zmian grafików przyjęć, zakresu i cennika usług.
38. Regulamin jest dostępny w pomieszczeniu recepcji Kliniki a także na stronach www.stomatologia.szczecin.pl oraz www.implantologia.szczecin.pl.

 

Dyrektor Kliniki
dr n.med Tomasz Cegielski