Regeneracja kości

Dzięki preparatom kościotwórczym i kościozastępczym oraz membranom kolagenowym możliwe są zabiegi odbudowy zanikłych struktur utrzymujących zęby — regeneracja kości zniszczonej paradontozą, odbudowa kości przed wprowadzeniem implantów, rekonstrukcja tkanek miękkich otaczających ząb. Preparaty stosowane w naszej Klinice są najlepiej przebadane wśród obecnych na rynku i szczycą się największą bazą badań klinicznych — jednym słowem są absolutnie bezpieczne. 

chirurgia-stomatologiczna-szczecin

Jeżeli chcesz zobaczyć jak stosujemy biomateriały – zobacz film !

Jeśli chcesz zrozumieć, na czym polega regeneracja kości – zobacz film !

Zastosowanie biomateriałów: 

 • Periodontopatie — To uszkodzenie spowodowane jest przez bakterie znajdujące się płytce nazębnej. Jej złogi powodują zniszczenie tkanek utrzymujących zęby; wspierająca ząb tkanka zanika i aparat więzadłowy zęba wraz z otaczającą go kością zostają zniszczone, co prowadzi do utraty zęba.
 • Zmiany wierzchołkowe — Ten efekt powstaje poprzez zapalenie w okolicy wierzchołka korzenia. Tego rodzaju zapalenie prowadzi do zniszczenia struktury kostnej.
 • Ekstrakcje — Pusty zębodół po usuniętym zębie należy wypełnić granulatem kościotwórczym w celu zapobieżeniu zanikowi wyrostka zębodołowego.
 • Implantacja
  • gdy ilość własnej kości pacjenta jest niewystarczająca, aby wprowadzić implant.
  • gdy niedostateczna ilość kości nie pokrywa całości implantu.
  • gdy wyrostek zębodołowy jest zbyt wąski.
  • gdy wysokość wyrostka zębodołowego jest niewystarczająca.

 

Sinus lift — podniesienie dna zatoki

Wskazania
Zabieg ten znacznie poszerza możliwości zastosowania implantów u pacjentów z niewystarczającą ilością kości w odcinkach bocznych szczęki (bardzo częsta sytuacja). Pozwala uniknąć noszenia protez ruchomych-„wyjmowanych”. Zregenerowana kość jest doskonałym „podparciem” dla implantów, co umożliwia zastosowanie naturalnie wyglądających koron i mostów. Pacjent ma wrażenie „własnych” zębów.

Przebieg leczenia – (wersja 3 etapowa)

Okres całkowitej regeneracji kości po zabiegu podniesienia dna zatoki to 6-9 miesięcy (dla pacjenta przebiega niezauważalnie). Po tym czasie następuje implantacja. Po okresie 3-6 miesięcy od implantacji następuje osadzenie pracy protetycznej (korony, mosty, protezy).

Przebieg leczenia – (wersja 2 etapowa)

Jeżeli warunki anatomiczne (grubość dna zatoki) na to pozwalają — zabieg implantacji przeprowadzamy jednocześnie tam, gdzie jest konieczna regeneracja kości. W takim wypadku po okresie gojenia (6-9 miesięcy) następuje osadzenie pracy protetycznej. To pozwala zaoszczędzić 3-6 miesięcy czasu.

Diagnostyka

Przed przeprowadzeniem zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej rutynowo wykonujemy  tomografię komputerową, która pozwala zapoznać się ze dokładnie z anatomią zatoki szczękowej. Dzięki temu możemy określić stopień trudności zabiegu, wykluczyć ewentualny stan zapalny oraz zdecydować czy możliwa będzie natychmiastowa implantacja.

 

Zabieg chirurgiczny sinus lift

Opis — zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym i jest on całkowicie BEZBOLESNY.

1. Utworzenie „okienka” dostępowego

Umożliwia dostęp do zatoki szczękowej, której „dno” jest zbyt wąskie, aby wprowadzić implanty.

regeneracja-kosci-utworzenie-okienka-dostepowego

2. Uniesienie błony śluzowej wyścielającej zatokę

Wytwarza przestrzeń dla przyszłej / zregenerowanej kości.

3. Wypełnienie uzyskanej przestrzeni materiałem kościozastępczym

Aplikacja materiału kościotwórczego (w miejscu którego po 9-12 miesiącach powstanie kość) w zatoce.

4. Zamknięcie

Szczelne zamknięcie okienka dostępowego membraną zaporową oraz zaszycie błony śluzowej.

5. Implantacja

Jeżeli warunki anatomiczne na to pozwalają — możliwe jest wprowadzenie implantów już w czasie zabiegu, co skraca okres całego leczenia.

regeneracja-kosci-implantacja

6. Integracja implantów 

Po okresie ok. 6 miesięcy implanty całkowicie integrują się z odbudowaną kością szczęki.
regeneracja-kosci-integracja-implantow

Po zabiegu

Po zabiegu następuje okres gojenia. Pierwsza faza to 2-3 dni kiedy występuje obrzęk i lekka bolesność. Pacjent jest zaopatrzony w odpowiednie leki przeciwbólowe, płukanki antybakteryjne — zalecany wypoczynek (bez wysiłku fizycznego) i półpłynna, chłodna dieta. Następny etap to ok. 10 dni — znika obrzęk, zdejmowane są szwy, pacjent zaczyna normalnie funkcjonować, dieta w dalszym ciągu miękka.

Przeciwskazania

Ciężkie choroby układowe, nieustabilizowane nadciśnienie lub cukrzyca, radioterapia, ciężkie warunki anatomiczne. Wszystkie uwarunkowania, metoda leczenia, rokowanie omawiamy szczegółowo na wizycie konsultacyjnej z lekarzem implantologiem po dokładnym zbadaniu pacjenta.