Konsultacja implantologiczna

Konsultacja implantologiczna to wizyta, na której po szczegółowym badaniu i wykonaniu zdjęcia panoramicznego szczęk nasz implantolog — dr n.med. Tomasz Cegielski specjalista I st., omawia z pacjentem możliwości leczenia implantologicznego. Wtedy również najczęściej zleca wykonanie tomografii komputerowej (CBCT) lub/i modeli diagnostycznych, aby móc szczegółowo zaplanować zabieg chirurgiczny. Po analizie pantomogramu i ewentualnie badania tomograficznego oraz modeli diagnostycznych (na następnej wizycie) pacjent otrzymuje propozycję leczenia, wraz z kosztorysem oraz zaplanowanym czasem leczenia (często jest ono wieloetapowe).

Podsumowując, konsultacja implantologiczna to zwykle dwa spotkania:

pantomogram-szczecin-cena
  • I spotkanie — badanie, wykonanie zdjęć i modeli diagnostycznych, pantomogramu
    ewentualnie CBCT
  • II spotkanie — omówienie przebiegu leczenia i jego wycena