Nawigacja komputerowa

Program DDS Pro pozwala na dokładną ocenę budowy anatomicznej pacjenta oraz umożliwia przeprowadzenie symulacji umieszczenia implantu i zabiegu augmentacji kości. Dzięki temu można uzyskać wizualizację estetycznego umieszczenia implantów.
Zalety leczenia z wykorzystaniem systemu DDS Pro:

  • Lepsze przygotowanie do zabiegu – zarówno lekarza, jak i pacjenta
  • Skrócenie czasu zabiegu
  • Przewidywalność kosztów leczenia – brak późniejszych “niespodzianek” finansowych
  • Dzięki dokładnemu planowaniu możliwość uniknięcia konieczności przeszczepu kości w niektórych przypadkach
  • Większa pewność lekarza i większe bezpieczeństwo dla pacjenta

DDS Pro – interaktywny (oparty na obrazie trójwymiarowym) System Planowania Leczenia Implantologicznego 3D mający na celu bardziej precyzyjne i przewidywalne zaplanowanie leczenia za pomocą implantów zębowych, zwiększający margines bezpieczeństwa pacjentów, podnoszący poziom zaufania i bezpieczeństwa.

DDS Pro jest precyzyjnym programem umożliwiającym planowanie przedzabiegowe, zwiększającym margines bezpieczeństwa pacjentów, podnoszącym poziom zaufania i bezpieczeństwa pacjentów.
Planowanie 3D (oparte na obrazie trójwymiarowym) pozwala znaleźć idealne umiejscowienie implantów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty kliniczne, jak i estetyczne.
Po przygotowaniu planu leczenia operacyjnego z pomocą programu DDS Pro, projekt ten musi być przekształcony w fazę chirurgiczną.
Lekarz wykorzystuje szablony chirurgiczne SurgiGuide ( wykonywane indywidualnie dla każdego pacjenta metodą stereolitografii), które wskazują tor wprowadzania wiertła dla dokładnego umiejscowienia implantu. Tworzone są one w taki sposób, perfekcyjnie dopasowane do pola zabiegowego, umożliwiają przekształcenie projektu w rzeczywistość.

Umów się na wizytę