Regeneracja tkanek

Regeneracja tkanek jest często niezbędna gdy w grę wchodzą implanty zębów

W wyniku braku zęba ( lub zębów) następuje zanik tkanek okołozębowych- nie tylko kości, ale i dziąseł . Jest on ( zanik) tym większy im więcej czasu upłynęło od utraty zęba. Tak więc, umieszczając w miejscu brakującego zęba implant, musimy odbudować również tkanki miękkie ( dziąsła) , które go kiedyś otaczały. Używamy do tego zaawansowanych technik mikrochirurgicznych (np.; przeszczepów dziąsła) a także fibryn bogatopłytkowych oraz skondensowanych czynników osocza ( A-PRF i I-PRF). Niezwykle istotne jest, że dziąsło wokół implantu zachowuje się zupełnie inaczej niż wokół biologicznego zęba, ponieważ jest inaczej zbudowane/przebudowane. Znajomość mikroanatomii oraz fizjologii tkanek miękkich otaczających implant ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia leczenia.

Poszczególne etapy regeneracji tkanek mogą trwać od 3 do 12 miesięcy w zależności od stopnia zaniku dziąsła . Cały ten proces nazywamy soft tissue management.

Umów się na wizytę