dr n.med.

Tomasz Cegielski

Master in Science of Oral Implantology

dr n. med. Tomasz Cegielski, Msc

specjalista 1 stopnia stomatologii ogólnej


Pierwszy prezes i współzałożyciel elitarnego stowarzyszenia Implant Masters Poland. Ukończył Wydział Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1995r. W 2001r. uzyskał specjalizację I-go stopnia Stomatologii Ogólnej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI jak również International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesselschaft fur Orale Implantologie (DGOI). Aktywny uczestnik zaawansowanego programu szkoleniowego w zakresie periochirurgii Steigmann Institute w Heidelbergu. Opinie pacjentów
 • W 2007 roku

  uzyskał tytuł „Expert in Oral Implantology” nadany przez DGOI.

 • W 2009 roku

  ukończył prestiżowe Curriculum of Oral Implantology na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie.

 • W 2012 roku

  obronił na tym uniwersytecie pracę dyplomową z zakresu implantologii stomatologicznej uzyskując tym samym akademicki tytuł Master of Science in Oral Implantology. Został członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Został studentem elitarnych kursów podyplomowych Kois Center in Seattle. Wykładowca 3D Master Club w zakresie stożkowej tomografii komputerowej CBCT.

 • W 2013 roku

  otworzył przewód doktorski w dziedzinie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

  • W 2015 roku

   wykładowca Curriculum Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

  • W 2014 roku

   założył elitarne stowarzyszenie o charakterze non profit „Implant Masters Poland”, którego zadaniem jest propagowanie najwyższych standardów leczenia implantologicznego w Polsce.

  • W 2018 roku

   uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Temat dysertacji doktorskiej „Ocena przydatności obrazowania kości przy użyciu stożkowej tomografii komputerowej (CBCT) w prognozowaniu wybranych parametrów stomatologicznej rehabilitacji implantoprotetycznej”. W tym samym roku ukończył elitarną Akademię Koisa w Seattle.

  • W 2022 roku

   uzyskał certyfikację wydziału periodontologii University of Michigan Scholl of Dentistry w zakresie chirurgii implantologicznej oraz zaawansowanych technik przeszczepiania tkanek miękkich jamy ustnej. 

Master of Science in Oral Implantology

Specjalista I-go stopniaWybrane referencje

Wszystkie Implantologia Protetyka Stomatologia Ortodoncja Akademia Koisa