Osteointegracja

Osteointegracja

Osteointegracja to biologiczny proces zachodzący po wprowadzeniu implantu na swoje miejsce. Dzięki niemu implant uzyskuje stabilizację, która pozwala na osadzenie na nim korony, mostu lub protezy. W pełni zintegrowany implant jest nie do wyjęcia z kości – jest z nią zrośnięty bardziej niż własne zęby pacjenta!

Jak dochodzi do osteointegracji?

Wiertło pilotujące wywołuje niewielkie zranienie w kości a to z kolei uruchamia całą kaskadę procesów biochemicznych. Po wprowadzeniu implantu jego powierzchnia stykającą się z kością staje się miejscem gojenia “rany”. Dochodzi do osadzania komórek kościotwórczych na powierzchni implantu, która jest przez producentów specjalnie modyfikowana ( piaskowana, wytrawiana, matowione laserem a czasem pokrywana jonami wapnia) aby “zachęcić” osteoblasty do jej kolonizowania. W miejscu implantacji pojawiają się nowe naczynie krwionośne, które niosą ze sobą składniki niezbędne do wzrostu nowej, cienkiej warstwy kości na powierzchni implantu. Cały ten proces trwa około 4 miesięcy. Po tym okresie implant powinien uzyskać odpowiednią stabilizację.

Stabilizacja implantu – co to jest?

Wyróżniamy trzy rodzaje stabilizacji implantu:

Stabilizacja pierwotna implantu – to inaczej stabilizacja mechaniczna osiągana za pomocą gwintu ( efekt “wkręconej śruby”). Ma fundamentalne znaczenie w pierwszej fazie integracji i zależy w dużej mierze od początkowej twardości kości oraz kształtu gwintu implantu i jego umiejscowienia. Zanika i przestaje mieć znaczenie po ok. 6-8 tygodniach o wprowadzenia implantu.

Stabilizacja wtórna implantu – pojawia się po ok. 6-8 tyg. od implantacji i jest wynikiem biologicznej osteointegracji. Osiąga odpowiednią wartość po około 4 miesiącach.

Stabilizacja ostateczna implantu – na skutek użytkowania implantu a więc wywierania siły naciskającej na koronę i implant, otaczająca go kości ulega wzmocnieniu, zgęstnieniu, co powoduje dalszy wzrost stabilizacji. Zostało to udowodnione badaniami naukowymi. 

Można to zjawisko wykorzystywać stosując korony tymczasowe ( akrylowe) na dłuższy czas aby przeprowadzić tzw.”trening kości” prowadzący do jej wzmocnienia. Jest to technika stosowana często w przypadku niskiej gęstości kości.

Inną metodą uzyskania stabilizacji ( natychmiastowej) w przypadku wprowadzania wielu implantów na raz jest ich szynowanie/zespalanie, tak aby wszystkie razem połączone w jedną całość były w stanie podołać siłom zgryzu. Zespolenie takie zyskujemy to dzięki technice zgrzewania wewnątrzustnego ( tzw. Intra Orał Welding) za pomocą indywidualnie profilowanych tytanowych elementów. Technika ta stosowana jest przy odbudowie wszystkich zębów w szczęce i/lub żuchwie.

 

Uśmiechaj się!
Śmiało!