Diagnostyka – tomografia komputerowa CBCT

Tomografia komputerowa CBCT jest niezbędnym elementem diagnostyki stomatologicznej. Bez odpowiedniej analizy budowy anatomicznej szczęk pacjenta oraz toczących się procesów chorobowych nie jest możliwe wybranie właściwego sposobu leczenia. Dzięki tomografii stomatologicznej CBCT firmy Carestream uzyskujemy obraz trójwymiarowy 3D szczęk pacjenta, wszystkich jego zębów a także kanałów korzeniowych we wszystkich zębach. Wszystko to podczas jednego badania, które trwa 20 sekund ! W nowoczesnej stomatologii tomografia komputerowa CBCT jest niezbędnym narzędziem przy takich zabiegach jak: implantacja, regeneracja kości, skomplikowane leczenie kanałowe, kompleksowe leczenie protetyczne. Dzięki technologii cyfrowej CBCT stanowi punkt wyjścia i bazę danych dla nowoczesnych programów cyfrowego planowania uśmiechu oraz cyfrowego projektowania koron i mostów 

Diagnozujemy – aby jak najlepiej, jak najszybciej i jak najskuteczniej leczyć naszych pacjentów !

 

 

 

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa CBCT Carestream®daje trójwmiarowy (3D) obraz kości. Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej dawka promieniowania jest znacznie zredukowana.Natychmiast po wykonaniu badania lekarz może na ekranie monitora szczegółowo zaplanować przebieg całego zabiegu, np. implantologicznego. Taka procedura
znacznie zwiększa bezpieczeństwo oraz przewidywalność leczenia. Pozwala również właściwie ocenić jego koszty. Dzięki wizualizacji pacjent doskonale rozumie potrzebę leczenia
oraz zakres proponowanego leczenia.  Badanie CBCT jest rutynowo wykonywane u pacjentów, u których rozważane jest leczenie implantologiczne.

Badanie CBCT tomografia zębów cena – 295-590 pln.

Badanie to jest również pierwszym
niezbędnym elementem systemu nawigacji wirtualnej –  BluSkyPlan®.

Diagnostyka stomatologiczna ma celu rozpoznanie problemu pacjenta i jej zadaniem jest pomoc w podjęciu decyzji odnośnie dalszego leczenia. Stomatologia na Podzamczu dysponuje nowoczesnymi urządzeniami wspierającymi diagnozowanie. Bez odpowiedniej analizy budowy anatomicznej szczęk pacjenta oraz toczących się procesów chorobowych nie jest możliwe wybranie właściwego sposobu leczenia.Diagnozujemy – aby jak najlepiej, jak najszybciej i jak najskuteczniej leczyć naszych pacjentów !

RTG Panoramiczne

Projekcja panoramiczna umożliwia zbadanie wszystkich zębów, prawidłowości ich ustawienia. Powinna być wykonana na wstępie każdego leczenia stomatologicznego. Jest też szczególnie przydatna w ortodoncji (np.; badanie obecności związków zębów stałych) oraz periodontologii (poziom wyrostka kostnego, obecność ewentualnych zaników, kieszeni patologicznych). Zdjęcie panoramiczne jest także rutynowym elementem diagnostycznym w przypadku większych prac protetycznych czy implantologicznych.

Zdjęcie RTG panoramiczne zęba cena – 155 pln

Nawigacja komputerowa - wirtualne planowanie zabiegów

Cyfrowe technologie planowania w implantologii pozwalają na dokładną ocenę budowy anatomicznej pacjenta oraz umożliwia przeprowadzenie symulacji umieszczania implantu i zabiegu
augmentacji kości. Dzięki temu można uzyskać wizualizację estetycznego umieszczania implantów. Zalety leczenia z wykorzystaniem systemu planowania BlueSkyPlan® :

  • Lepsze przygotowanie do zabiegu – zarówno lekarza, jak i pacjenta
  • Skrócenie czasu zabiegu
  • Większa pewność lekarza i większe bezpieczeństwo dla pacjenta
  • Przewidywalność kosztów leczenia – brak późniejszych „niespodzianek” finansowych
  • Dzięki dokładnemu planowaniu możliwość uniknięcia konieczności przeszczepu kości w niektórych przypadkach

BlueSkyPlan® jest precyzyjnym programem umożliwiającym zaplanowanie przedzabiegowe, zwiększającym margines bezpieczeństwa pacjentów, podnoszącym poziom zaufania i bezpieczeństwa pacjentów.
Planowanie 3D (oparte na obrazie trójwymiarowym) pozwala zanaleźć idealne umiejscowienie implantów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty kliniczne, jak i estetyczne. Po przygotowaniu planu leczenia operacyjnego za pomocą programu BlueSkyPlan® , projekt ten musi być przekształcony w fazę chirurgiczną.
Lekarz wykorzystuje szablony chirurgiczne  (wykonywane indywidualnie dla każdego pacjenta metodą stereolitografii), które wskazują tor wprowadzenia wiertła dla dokładnego umiejscowienia implantu. Tworzone są one w taki sposób, perfekcyjnie dopasowane do pola zabiegowego, umożliwiają przekształcenie projektu w rzeczywistość.

RTG cyfrowe

Nasza Klinika wyposażona jest w najnowocześniejszy system radiowizjografii cyfrowej Carestream . Dzięki niemu lekarz jest w stanie wykonać zdjęcie RTG w ciągu 1 min. i omówić je razem z pacjentem na ekranie monitora. Poprzez zastosowanie czujnika cyfrowego dawka promieniowania została ograniczona do 90%. Oprogramowanie umożliwia lekarzowi wykonanie dodatkowych pomiarów takich, jak pomiar długości kanału czy względnej długości kości. Na życzenie pacjenta zdjęcie może być wydane w postaci cyfrowej lub przesłane e-mailem.

Przed rozpoczęciem leczenia zalecane jest wykonanie panoramicznego zdjęcia (OPG)  wszystkich zębów tzw. pantomogramu dla ustalenia potrzeb leczniczych pacjenta.

Praktyka ta została wyposażona w dwa systemy radiografii cyfrowej:
CARESTREAM® oraz VISUALIX® firmy GENDEX

Zdjęcie rtg zęba cena – 45 pln

Mikroskop

Mikroskop stomatologiczny firmy Kaps umożliwia pracę w powiększeniu, które otwiera przed stomatologiem nowe możliwości. Powiększenie
pola operacyjnego pozwala na zupełnie nową jakość leczenia kanałowego.

Mikroskop umożliwia:

  • znalezienie i przeleczenie dodatkowych, niewidocznych wcześniej kanałów korzeniowych
  • usunięcie złamanych narzędzi kanałowych
  • przeprowadzanie zabiegów mikrochirurgicznych